Trang chủ Tin tức & Sự kiện Ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP

CTV

  028.6279 1505      phongkinhdoanhctv@ctvco.com.vn

Ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 83/2014/NĐ-CP

Ngày 24/10/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2014.

Hợp đồng đại lý xăng dầu có thời hạn tối thiểu 12 tháng

Theo quy định tại thông tư, hợp đồng đại lý xăng dầu phải được lập thành văn bản, có các nội dung chủ yếu: Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên đại lý và bên giao đại lý; hình thức đại lý, số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu, cách thức giao nhận, giá bán, thù lao đại lý; các cam kết khác theo quy định của pháp luật và của thông tư này. Hợp đồng phải nêu rõ trách nhiệm của các bên đối với chất lượng xăng dầu; chế độ kiểm tra, giám sát chất lượng xăng dầu bán ra trong hệ thống đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối hoặc của thương nhân phân phối, thương nhân là tổng đại lý.

Hợp đồng cũng quy định cụ thể về việc cung cấp hóa đơn, chứng từ, trả thù lao; hóa đơn chứng từ về hàng hóa lưu thông trên đường cho phương tiện vận tải xăng dầu đại lý theo quy định của Bộ Tài chính; quy định trách nhiệm bảo hiểm người, phương tiện, bảo đảm an toàn trong khi vận chuyển, trách nhiệm về số lượng, chất lượng xăng dầu…

Đáng chú ý, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ: Tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhượng quyền và bên nhận quyền; nội dung quyền bán lẻ xăng dầu; số lượng, chất lượng, chủng loại xăng dầu, cách thức giao nhận; giá cả, phí chuyển nhượng định kỳ, phương thức thanh toán…

Thông tư quy định hợp đồng đại lý xăng dầu, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu thời hạn tối thiểu phải là 12 tháng.

Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế và cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 2 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên) cho thương nhân.

Tùy từng trường hợp cụ thể, Bộ Công Thương phối hợp hoặc ủy quyền Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính, Sở Công Thương nơi thương nhân có cơ sở kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra năng lực thực tế của thương nhân, lập thành văn bản gửi về Bộ Công Thương xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Giấu xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu.

Đăng ký hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu hàng năm

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu của năm kế tiếp theo quy định tại Điều 34 Nghị định 83/2014/NĐ-CP về Bộ Công Thương trước ngày 15/11 của năm hiện tại.

Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của các thương nhận kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương căn cứ tổng nhu cầu xăng dầu tiêu thụ tại thị trường trong nước; tổng mức sản xuất và pha chế xăng dầu trong nước để phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu cho từng doanh nghiệp, theo từng chủng loại xăng dầu.

Trường hợp không phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu, thương nhân gửi công văn đề nghị điều chỉnh đến Bộ Công Thương trước ngày 30/9 hàng năm.

Thông tư cũng quy định thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu theo quý hoặc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương trong trường hợp Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể tiến độ nhập khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung.

Tại Điều 14, thông tư nêu rõ chỉ có thương nhân có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu được kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu. Thương nhân kinh doanh tạm nhập tái xuất được chuyển tiêu thụ nội địa số lượng xăng dầu đã tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc tái xuất hết sau khi đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tài chính..

 

Giá bán lẻ xăng dầu


 MẶT HÀNG

VÙNG 1 

VÙNG 2

XĂNG RON 95-III

22.990

23.440

XĂNG E5 RON 92-II

21.790

22.220

DO 0,05S-II

20.190

20.590

DO 0,001S-V

21.590

22.020


Biểu Đồ Giá Dầu Brent

Biểu Đồ Giá Dầu WTI

Khách trực tuyến

Hiện có 7 khách Trực tuyến

Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter